Virkelighedens lederuddannelse

Med vores nye Management
Trainee-uddannelse får du set og
prøvet alle aspekter af lederrollen

En Management Trainee-uddannelse i Salling Group er det oplagte valg for dig, der gerne vil have det maksimale ud af din karriere. Som led i uddannelsen får du også en HD med i bagagen.

Med ledelse følger ansvar, og derfor synes vi, det er vigtigt, at du får egne ansvarsområder. Du bliver udfordret maksimalt, og du skal være klar på en uddannelse i moderne ledelse på et ambitiøst niveau. Til gengæld får du en meget anerkendt uddannelse i branchen og kan se frem til en fremtid, hvor karrieremulighederne er mange både internt og eksternt.

Modulerne

Når du uddanner dig som Management Trainee hos os, får du stor mulighed for at arbejde mere målrettet med din lederprofil. Uddannelsen veksler mellem arbejde i butikken og læringsmoduler på Salling Group Academy – Bøgehøj. På læringsmodulerne får du undervisning af høj kvalitet inden for relevante fagområder, som kan bruges i dit daglige arbejde som leder. Du opnår med undervisningen stærke kompetencer, der styrker dig til en lederkarriere og til dit videre studie på HD.

Modul 1 - Kommunikation og samarbejde

På det første modul er sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i fokus. Du lærer her at anvende forskellige samarbejdsformer i dagligdagen samt metoder til at kommunikere endnu mere målrettet som ledere. På dette modul får du også de første værktøjer til personlig planlægning og samt lærer principperne for salg og kundebetjening ud fra Salling Groups serviceværdier. Du vil også lære om butiksdrift i forhold til vores koncepter og kundernes adfærd.

Det er altså her, du lærer nogle af de grundlæggende principper og værktøjer til drift af butikken – og bliver bevidst om din egen rolle som leder.

Modul 2 - Optimering af butikken

På modul 2  vil der være et stærkt fokus på selve ledelsen og driften af en butik. Du arbejder ud fra Salling Groups værdikæde og lærer at definere virksomhedens driftsmæssige stærke og svage sider for dermed at kunne optimere dem.

Du vil gennem tillærte metoder og værktøjer lære at anvende markedsundersøgelser til ligeledes at optimere koncepter og image i butikken.

Modul 3 - Salg

Du lærer om korrekt varebehandling og forholdet mellem pris og kvalitet på produkter. Din forretningsforståelse, ledelseskompetencer og driftsstyring vil med andre ord sidde lige i skabet, når du afslutter tredje modul. Efter modul 3 starter du på vores akademifag, der giver dig endnu bredere forretningsforståelse og vil gøre dig til en kompetent og stærk spiller inden for ledelse i detailhandlen.

Modul 4 - Produktkendskab

På dette modul vil der være et stærkt fokus på varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter.  Varernes oprindelse, brugsegenskaber og anvendelsesmuligheder vil du lære en masse om, ligesom du bliver uddannet i lovgivningen inden for udvalgte vareområder. Det betyder, at du her får metoder til at vurdere varebeholdninger, kvalitet og aktualitet. Du vil efter endt modul være i stand til at sortimentssammensætte udvalgte vareområder i forbindelse med sæson og kampagner i butikken.

Akademieksamen

Som led i uddannelsen skal vores Management Trainees til to akademieksamener. Her skal de først aflevere en opgave på baggrund af de første fire moduler. Afleveringen skal derefter forsvares til eksamen.

Modul 5 - Kædespecifik drift

På dette modul introduceres du til valg af leverandører herunder forskellige former for indkøbssamarbejde. Du får konkrete metoder til markedsføring, udvikling og planlægning af kampagner herunder også med fokus på projektstyring og optimering af butikkens indtjening.

Efter modul 5 tager du et akademifag med fokus på det personlige salg, hvor der arbejdes med omsætning, indtjening og mersalg. Du tillærer dig gode salgsteknikker og værktøjer til at løse forskellige udfordringer i salgssituationer – alt sammen noget du vil være i stand til efterfølgende at træne kolleger i.

Modul 6 - Koncepter

På modul 6 lærer du at vurdere og perspektivere koncepter i en national og international sammenhæng. Du bliver i stand til at vurdere butikkens markedsmuligheder og anvende dine tillærte værktøjer. Herudover arbejder du videre med din personlighed, men nu også ift. hvordan du er som leder. Hvordan udvikler man en medarbejder, hvordan kommer menneskesyn, værdier og ambitioner til udtryk i ledelse, og hvordan er din egen ledertype? Alt dette samt bl.a. dialogbaserede værktøjer, sproglige og kropslige virkemidler, konflikthåndtering og metoder til samarbejde og teamudvikling er blot nogle af de værktøjer du tillærer dig på modul 6.

Modul 7 - Marketing og events

I forlængelse af modul 6 arbejder du videre med at styrke dine kompetencer inden for koncepter, markedsmuligheder og konkurrencesituationer.

Dette modul afsluttes med en opgave og en eksamen.

Modul 8 - Opbygning af Bøgehøj Storcenter

På dette afsluttende modul arbejder du med et samlet projekt, nemlig opbygningen af ”Bøgehøj Storcenter”, hvor du i praksis får afprøvet alle dine færdigheder, metoder og kompetencer. Du afslutter endelig med en fagprøve, der vil tage udgangspunkt i en problemformulering og et spændende emne som du, i samråd med din vejleder, fastsætter. Modulet og fagprøven afsluttes med en endelig eksamen.

Akademieksamen

Ligesom der ligger en akademieksamen efter de første fire moduler, ligger der også en eksamen efter modul syv. Her skal de også aflevere en opgave, som på dette tidspunkt er en større opgave. Opgaven skal derefter forsvares til eksamen.

HD

Som en del af uddannelsen skal du læse en HD, der vil give dig det bedste fundament for at stå som en stærk leder i mange brancher.

HD er en anerkendt videregående diplomuddannelse på bachelorniveau, som giver dig mulighed for at specialisere dig inden for det erhvervsøkonomiske fagområde ved siden af dit job. HD er målrettet folk, der allerede har et arbejde, men som ønsker at dygtiggøre sig yderligere inden for økonomi og ledelse ved siden af deres arbejde. Uddannelsen er derfor tilrettelagt for studerende med kendskab til praktiske erhvervsforhold.

Kombinationen af uddannelse og arbejde giver dig en solid baggrund for dit videre karriereforløb.

Hold dig opdateret

Er du interesseret i at høre mere om konkrete karrieremuligheder som Management Trainee i Salling Group? Så hold dig opdateret og vær den første til at få mails om relevante jobs, events og meget mere.