Virkelighedens lederuddannelse

Med vores Management
Trainee-uddannelse får du set og
prøvet alle aspekter af lederrollen

En Management Trainee-uddannelse i Salling Group er det oplagte valg for dig, der gerne vil have det maksimale ud af din karriere. Efter afsluttet Trainee uddannelse, har du mulighed for at søge ind på en HD-uddannelse.

Med ledelse følger ansvar, og derfor synes vi, det er vigtigt, at du får egne ansvarsområder. Du bliver udfordret maksimalt, og du skal være klar på en uddannelse i moderne ledelse på et ambitiøst niveau. Til gengæld har du mulighed for at få en meget anerkendt uddannelse i branchen og kan se frem til en fremtid, hvor karrieremulighederne er mange både internt og eksternt.

Modulerne

Når du uddanner dig som Management Trainee hos os, får du stor mulighed for at arbejde mere målrettet med din lederprofil. Uddannelsen veksler mellem arbejde i butikken og læringsmoduler på Salling Group Academy i Ebeltoft. På læringsmodulerne får du undervisning af høj kvalitet inden for relevante fagområder, som kan bruges i dit daglige arbejde som leder. Du opnår med undervisningen stærke kompetencer, der styrker dig til en lederkarriere og til dit mulige videre studie på HD.

Modul 1 - Kommunikation og Teamwork

Modul 1 giver dig en introduktion til selve uddannelsen samt til Salling Group. På dette læringsmodul vil du lære om fordele ved godt teamsamarbejde, hvad god og effektiv kommunikation kan betyde, samt hvad feedback fra dig og dine kolleger kan medføre af udbytte for dig selv og butikken. På modulet arbejdes der også med serviceværdierne og Leadership Behaviours i Salling Group.

Formålet med læringsmodulet er at gøre dig bevidst om butikkens interne information, kommunikation og samarbejde og om din egen rolle og ansvar i den forbindelse.
På dette modul vil du blive udfordret på egen personprofil og selvforståelse for at skabe bevidsthed om dine egne styrker og udviklingsområder.

Modul 2 - Butiksstyring

Omdrejningspunktet for modul 2 vil være hvilke værktøjer, der bruges til at styre butikken og dermed skabe bedre kundeoplevelser, som giver salg og indtjening, herunder:

 • Profil vs. image
 • Indretning af butikken
 • Hvordan skabes optimal udnyttelsen af butiksareal?
 • Hvordan sikres sammenhængen mellem koncept og butikslayout
 • Hvordan bruges nøgletal til indretning af butikken
 • Hvilke nøgle tal er relevante for indretning og opbygning af butikken
 • Sammenhængen mellem butiksindretning og håndtering ift. spild

På dette modul starter du også på det første akademifag ”forretningsforståelse i detailhandlen” som afsluttes efter modul 4.

Modul 3 - Salgsledelse

På dette læringsmodul arbejdes der med din personlighedsprofil igennem hele modulet. Vi bruger profilværktøjet til at arbejde med udviklingen af styrker og udfordringer ift. salg.
Du får dermed stærk indsigt i din egen profil/adfærd, og lærer at bruge denne i sammenhæng med salgsværktøjer – før, under og efter salget. Du vil i løbet af dette modul lære, hvordan du kan udnytte din profil som sælger, og få forståelsen for forskellige kundetyper. Yderligere vil der være fokus på konflikthåndtering i forbindelse med salg.

Modul 4 - Driftsledelse del 1

Omdrejningspunktet for modul 4 er; produktforståelse, hvor kan jeg søge information, hvad er nødvendigt for at kunne vejlede og rådgive kunderne. På læringsmodulet vil der også være fokus på produkt og sortimentsstrategi i Salling Group, herunder også salgsargumenter

På dette modul underviser Salling Groups driftskonsulenter i brugen af systemer og driftsrapporter. Yderligere vil du i forlængelse af modul 4 afslutte akademifaget ”forretningsforståelse i detailhandlen”.

Akademieksamen – forretningsforståelse i detailhandlen

Akademifaget starter på modul 2 og afsluttes efter modul 4.

På dette akademifag arbejder du med følgende:

 • Nøgletal og anvendelse af disse
 • Profil- og imageanalyser via markedsundersøgelser
 • Konkurrentanalyse i praksis
 • Værdikæden og hvad kan vi bruge den til
 • Metodeteori med fokus på problemformulering og metode til den kommende eksamensopgave

Mellem hvert modul vil der være en hjemmeopgave som skal medbringe til det kommende modul. Indholdet af hjemmeopgaven kan bruges som empiri til eksamensopgaven.

Inden eksamen skal du aflevere en synopsis på 4 sider og forsvarer den til en mundtlig eksamen.

Faget giver 10 ECTS point.

Modul 5 - Driftsledelse del 2

På modul 5 underviser Salling Groups driftskonsulenter, med det formål, at du efterfølgende kan undervise i grundlæggende drift i varehuset.
Formålet med skoleopholdet er at gøre dig bevidst om butikkens nøgletal og budgettering. Formålet er desuden at du skal kunne reagere ud fra nøgletal og igangsætte handlinger i butikken, som kan sikre bedre nøgletal fremadrettet.

På dette modul starter du også på dit andet akademifag ”ledelse i praksis”, som afsluttes efter modul 7.

Modul 6 - Markedsføring og Events

På modul 6 er temaet markedsføring og events, herunder brugen af SoMe. På modulet er der fokus på hvordan vi når vores kunder, og hvordan vi bedst muligt får fortalt om vores virksomhed, vores produkter og vores tilbud.

Formålet med skoleopholdet er at gøre dig bevidst om hvordan butikken/virksomheden skal/kan kommunikere med deres kunder, herunder hvad der sker nationalt og internationalt i retailbranchen og hvad fremtiden bringer.

Modul 7 - Konceptstyring / Studietur

Læringsmodulet foregår i en europæisk storby, hvor du vil blive præsenteret for en række internationale koncepter både indenfor Food, Non food og Convenience. På dette modul er temaet Koncepter, hvor der er fokus på udvikling i detailhandel, branding og konceptforståelse.

Formålet med skoleopholdet er at gøre dig bevidst om udviklingen i detailhandel og konceptstyring af butikker. Du skal løse en større opgave hvor du skal bruge informationer fra de mange butiksbesøg som research grundlag.

Akademieksamen – Ledelse i praksis

Akademifaget starter på modul 5 og afsluttes efter modul 7.

På dette akademifag arbejder du med følgende:

 • Personaleledelsesopgaver som kommende mellemleder i en detailhandelsvirksomhed.
 • Viden om udvikling fra medarbejder til leder på områder som menneskesyn, værdier, ambitioner og motivation.
 • Viden om forskellige typer af målsætninger og forventninger for medarbejdere, i relation til forventningsafstemning af succeskriterier.
 • Forstå, at forskellige lederroller har forskellige muligheder og konsekvenser.
 • Have kendskab til forskellige dialogbaserede værktøjer.
 • Viden om forskellige typer af adfærd, herunder forståelse af egne adfærd
 • Viden om forskellige former for lederadfærd, og deres påvirkning af medarbejdernes motivation.

Mellem hvert modul (5 til 7) vil der være en hjemmeopgave som skal medbringe til det kommende modul. Indholdet af hjemmeopgaven kan bruges som empiri til eksamensopgaven.

Inden eksamen skal du aflevere en eksamensopgave på 15 sider og forsvarer den til en mundtlig eksamen.

Faget giver 10 ECTS point.

Modul 8 - Opbygning af Bøgehøj Storcenter

På dette afsluttende modul arbejder du med et samlet projekt, nemlig opbygningen af ”Bøgehøj Storcenter”, hvor du i praksis får afprøvet alle dine færdigheder, metoder og kompetencer som du har tillært dig igennem dit Management Trainee forløb.

Fagprøve

Som afslutning på din Management Trainee uddannelse, skal du op til en fagprøve efter samme vilkår som de øvrige salgsassistenter.

Fagprøven har til formål at evaluere dine faglige og personlige kvalifikationer inden for salgsassistentuddannelsen med kapitalkædedrift som profil. Derudover har den til formål at vise, at du er i stand til at anvende denne viden ved at løse en given opgave i din butik.

Kort fortalt er sigtet med fagprøven, at du skal kunne:

 • Formulere en idé
 • Fastsætte mål
 • Planlægge
 • Gennemføre
 • Procesevaluere forløbet

Du skal kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele dit Management Trainee forløb. Inden for de givne rammer skal du kunne forholde dig til sammenhænge og kunne fordybe dig i et mere afgrænset arbejdsområde i varehuset eller butikken. Endelig skal du evaluere din egen indsats i forhold til dine fastsatte mål.

HD

Efter endt Management Trainee uddannelse, har du mulighed for at påbegynde en HD. En HD vil give dig det bedste fundament for at stå som en stærk leder i mange brancher. HD er en anerkendt videregående diplomuddannelse på bachelorniveau, som giver dig mulighed for at specialisere dig inden for det erhvervsøkonomiske fagområde ved siden af dit job. HD er målrettet folk, der allerede har et arbejde, men som ønsker at dygtiggøre sig yderligere inden for økonomi og ledelse ved siden af deres arbejde. Uddannelsen er derfor tilrettelagt for studerende med kendskab til praktiske erhvervsforhold. Hvilket du vil have opbygget igennem dine første to år som Management Trainee. HD uddannelsen tages på et universitet eller en handelsfagskole efter dit eget valg.

En fuld HD består af følgende:

1. del

 1. semester: Dataanalyse og erhvervsøkonomi
 2. semester: Samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi
 3. semester: Erhvervsøkonomisk metode, erhvervsret og et valgfag
 4. semester: Afsluttende projekt for 1. del og et valgfag

2. del med speciale i organisation og ledelse

 1. semester: Organisation og ledelse
 2. semester: Strategi og forretningsudvikling, HR i strategisk og operationelt perspektiv og projektledelse
 3. semester: Seminar og valgfag
 4. semester: Afgangsprojekt

Der kan være variationer af ovenstående opbygning afhængig af den enkelte uddannelsesinstitution. Læs eventuelt mere om uddannelsens opbygning på universiteternes/handelsfagskolernes hjemmesider.

Kombinationen af uddannelse og arbejde giver dig en solid baggrund for dit videre karriereforløb.

Hold dig opdateret

Er du interesseret i at høre mere om konkrete karrieremuligheder som Management Trainee i Salling Group? Så hold dig opdateret og vær den første til at få mails om relevante jobs, events og meget mere.

Se ledige stillinger